• Vluchteling voor de Klas gaat 3 problemen tegen

    (1) Mbo-instellingen kampen met een docententekort voor Engels. (2) Er zijn weinig biculturele docenten en rolmodellen. 3) Er zijn veel statushouders met relevante werkervaring die graag aan de slag gaan, maar de mogelijkheden missen. Het project ‘Vluchteling voor de Klas’ gaat deze drie problemen gezamenlijk tegen.
  • HET PAROOL: Vluchtelingen snel aan de slag als leraar Engels of Frans

    Twintig nieuwkomers die in hun herkomstland al docent waren beginnen aan een vier maanden lang traject om te worden bijgeschoold. Lees meer...

Vluchtelingen lossen het docententekort op

Het project ‘Vluchtelingen voor de Klas’ van de Nationale DenkTank 2016 is nu echt van start! Op initiatief van DenkTankers Ottilia Kasbergen, Jorim Tielbeek en Houssam Boutaïbi deden online community Refugee Start Force en onderwijsinstelling The Mobile Educators een subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam. Met de inmiddels toegekende subsidie begeleiden zij twintig statushouders naar een baan in het beroepsonderwijs.

De statushouders die meedoen aan dit bijscholingstraject, veelal van Syrische komaf, hebben in hun vaderland al als leraar gewerkt. Bij The Mobile Educators zullen zij leren hoe het Nederlandse onderwijssysteem functioneert, en zullen zij een certificaat halen waarmee zij bevoegd zijn om als docent in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs voor de klas te staan. Het ROC van Amsterdam en ROC TOP te Amsterdam hebben al aangegeven de deelnemers van dit traject na afronding een baan te willen aanbieden. Zij kampen met een docententekort; het vak Engels is één van de tekortvakken sinds Engels een belangrijk keuzevak is geworden in het mbo.

Een heersend docententekort en vele statushouders met relevante werkervaring die graag in onze maatschappij aan het werk gaan. ‘Vluchtelingen voor de Klas’ lost op elegante wijze twee vraagstukken in één keer op. Het idee is simpel. Zo simpel zelfs, dat je je zou kunnen afvragen waarom dit nog niet op grote schaal gebeurt. Het idee is echter niet altijd even enthousiast ontvangen, en heeft zowel binnen als buiten de DenkTank op kritiek gestuit. ‘Zijn vluchtelingen die recent uit oorlogsgebied komen echt wel geschikt om hier voor de klas te staan?’, vroeg men zich af. Even leek het idee door moeilijkheden op het gebied van taal en mogelijke psychische aandoeningen te stagneren. Nu is het eerste traject een feit, en zijn de twintig deelnemende statushouders bezig met hun onderwijsstage of de voorbereiding ervan. 

Meer informatie, meer weten?